Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi. Bên cạnh đó ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát triển về đạo đức, tư duy nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá.

         Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi. Bên cạnh đó ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát triển về đạo đức, tư duy nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá.

           Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non. Ngôn ngữ giúp trẻ phát triển trí tuệ. Trong sự tương tác giữa tư duy và ngôn ngữ, tương quan giữa sự phát triển ngôn ngữ và trí tuệ hết sức cần thiết. Có thể nói không thể có tư duy nếu không có ngôn ngữ. Ngôn ngữ còn có vai trò quan trọng đối với việc giáo dục tình cảm, đạo đức, điều chỉnh hành vi, việc làm của trẻ giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách con người. Bằng ngôn ngữ, người lớn giới thiệu cho trẻ những hình ảnh đẹp trong xã hội, trong thiên nhiên... nhằm giáo dục giá trị thẩm mĩ cho trẻ, làm tâm hồn trẻ thêm bay bổng, trí tưởng tượng thêm phong phú, khơi gợi cho trẻ những ước mơ đẹp, lòng ham muốn sáng tạo ra cái đẹp.

           Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ là phát triển ở trẻ khả năng nghe hiểu ngôn ngữ, khả năng trình bày có logic, có trình tự, có hình ảnh một nội dung nhất định. Đặc biệt đối với trẻ 5-6 tuổi, nhận thức của trẻ mang nhiều tính chất lí tính nên lời nói của trẻ đã dựa trên cơ sở thông hiểu lời nói. Trẻ phát triển ngôn ngữ tốt là nền tảng để phát triển các hoạt động khác. Trong thực tế, có nhiều trẻ ngôn ngữ phát triển tốt, nhưng diễn đạt lời nói rõ ràng, dễ hiểu, biểu cảm để người khác dễ hiểu và gây ấn tượng tình cảm của trẻ còn rất nhiều hạn chế.Chính vì vậy cho trẻ tiếp xúc với văn học thông qua các hoạt động ở mọi lúc mọi nơi:  Dạy trẻ cách sử dụng đồ dùng trực quan phù hợp với ngôn ngữ lời kể sáng tạo; Khuyến khích trẻ kể chuyện sáng tạo mọi lúc, mọi nơi; Lồng ghép, tích hợp các lĩnh vực khác trong hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo. Nhằm tuyên với phụ huynh hướng dẫn trẻ kể chuyện khi ở nhà.

 

Trẻ nghe cô kể chuyện

Trẻ kể chuyện theo tranh, đồ dùng đồ chơi

Trẻ kể chuyện sáng tạo dưới góc cây ngoài sân trường.

 

 Trẻ đóng kịch thể hiện vai nhân vật

Trẻ kể chuyện sáng tạo trên các mảng tường.

Tin bài: Lớp 5TA