Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong nhà trường là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ cán bộ giáo viên

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong nhà trường là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ cán bộ giáo viên; khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình dạy học; từ đó góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Hiểu rõ về vai trò quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên, ngày 19/08/2022 Trường MN Xuân Yên đã triển khai sinh hoạt chuyên đề đầu năm. Đây là công việc mang tính chiến lược, cấp bách để đảm bảo thực hiện những yêu cầu của năm học mới cũng như những chỉ đạo của ngành về công tác dạy và học trong trường mầm non. Nhà trưởng đã tổ chức chuyên đề các nội dưng như: “Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và thẩm mĩ. Cách xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chủ đề sát với thực tế và phù hợp với độ tuổi. Cách trang trí môi trường theo hướng mở, Steam. Cách xây dựng lớp học hạnh phúc…v.v”

Trong buổi sinh hoạt, các đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, Tổ trưởng đã nêu rõ những nhiệm vụ chuyên môn đội ngũ giáo viên cần thực hiện; công việc chung của tổ, nhóm cũng như công việc cá nhân mỗi giáo viên phải chuẩn bị trước khi vào năm học. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra là xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm; thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học để nâng cao năng lực sư phạm của đội ngũ nhà giáo với tinh thần “bồi dưỡng tại công việc”. Các thành viên trong tổ chuyên môn cũng đã tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung theo kế hoạch; chia sẻ, trao đổi, thảo luận sôi nổi trong buổi sinh hoạt.

 

Tin bài: GV Nguyễn Thị Tuyết