Thực hiện chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Nghi Xuân về việc tổ chức hội thảo và tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020” và hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chiều ngày 23 tháng 6 năm 2020, trường mầm non Xuân Yên tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Về dự hội nghị có đồng chí  Phan Thị Hoa Mai - QHT, đồng chí Đặng Thị Thanh Hải - PHT nhà trường cùng toàn thể các đồng chí GVNV nhà trường. Qua nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề của nhà trường, có thể thấy tập thể sư phạm nhà trường đã cùng nhau khắc phục khó khăn, triển khai và thực hiện có hiệu quả chuyên đề. Trong 5 năm qua, nhà trường đã tích cực huy động xã hội hóa mọi nguồn lực để xây dựng môi trường hoạt động trong và ngoài lớp học nhắm đáp ứng các tiêu chí của chuyên đề. Nhà trường cải tạo trường lớp, sân vườn , đầu tư mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động dạy và học. Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn bồi dưỡng cho 100% CBGV. Bộ phận chuyên môn nhà trường đã xây dựng được nhiều hoạt động mẫu để giáo viên trong trường dự, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm đạt kết quả tốt.

Sau 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” nhà trường cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu về môi trường giáo dục cũng như việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế trong quá trình thực hiện chuyên đề, song đối với tập thể sư phạm nhà trường những thành quả trong 5 năm qua là nguồn động viên, khích lệ nhà trường phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác CS-GD trẻ nói chung và công tác ”Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” nói riêng trong những giai đoạn tiếp theo.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị: